Torvskjulet

Här har vi ett gammalt torvskjul med torvbitar staplade på varandra. Några gamla skottkärror med stora nät och trähjul ligger utanför och förmultnar sakta men säkert. I närheten av skjulet hittar vi två stora bassänger 20-30cm djupa och i mellan dem avsågade telestolpar som har haft en vajer mellan dem. Antar denna vajer brukas för upphängning av torven eller något annat? Tittar man på en karta från 50-talet över området så fanns det några till skjul vid mindre mossor i närheten. Jag har hört att man senast på 80-talet tog torv ifrån detta skjul.

Torven var förr en viktig värmekälla som har brutits i flera tusentals år. Man kan se på kartor från 1800-talet hur mossorna var uppdelade mellan de olika gårdarna i socknen. Under första och andra världskriget var det riktigt svåra nödår och man tog vara på allt man kom över. Gamla övergivna torp och ladugårdar användes för att värma upp de stora sjukhusen, gårdarna och för att framställa gengas till motorer. När detta senare blev en bristvara vände man sig till torvbrytning. Det sysselsatte hela byar o verksamheterna var stora. Tittar man tillbaka på kartor från 50-60-talet ser man spåren överallt i Häradet. Efter andra världskrigets slut föll torvbrytningen radikalt och alla torvmossar samt de många träskjulen föll i glömska.

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.