Sågen

Liksom kvarnar, fanns sågen lite överallt i våra skogar där fallen var tillräckligt stora och tillgängligheten ok. Om fallet var tillräckligt långt kunde både såg och kvarn finnas men även kombinationer fanns där såg och kvarn inhystes i samma byggnad. Något som inte står utmärkt på gamla kartorna är spånhyvlarna, eller de är nog utmärkta som såg också. Om man läser i de gamla Skifte-kartorna kan det nämnas, men ytterst sällan. Innan cirkelsåg uppfanns var det nickesåg som brukades i bygden. Mot slutet 1800-talet och början 1900-talet har jag hört nickesåg sakta konverterades om till cirkelsåg. Skillnaden mellan nickesåg och cirkelsåg var att nickesåg var drastiskt långsammare och gick lika fort som axeln snurrade med vattenhjulet. Jag är inte så påläst i ämnet men det är min uppfattning.
Vad gällande detta såg.
Så ser vi att det har drivits av ett stort vattenhjul och drivs med en cirkelsåg. Det jag har fått berättat av en äldre herre i trakten.
Var att under förbudstiderna sysslade man lite med sprit här. Och det förvånar mig inte. Det står rätt så otillgängligt.

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.