Kvarnen

Kvarnar har det funnits i alla tider, stora som små.

I Marks Härad har de näst intill funnits i varje vattenflöde som har haft någon sorts fall.
Vissa kvarnar byggdes långan väg från något hem och andra kunde bara brukas under höst och vårflod.

Jag har varit runt omkring en hel del för att hitta de riktigt gamla kvarnruinerna. Men jag hittar inga kvarnstenar på något ställe. Antingen har de flyttats när kvarnarna blivit obrukbara eller så har tidens tand nötit sönder dem.

Ån Surtan som börjar norr om Brodal efter att Stensjöbäcken och Ösjöbäcken sluts samman i Åtjärn. Har haft en hel del stora kvarnaktiviteter under årens gång. Ju närmare Hyssna man kommer, ju fler blir dem tills Surtan rinner ut i Viskan söder om Björketorp. Om vi tar Viskan som är Häradets största å. Har det inte funnits alls lika många men där emot rätt stora kvarnar. Och den tätast byggda område är Ekareboån i Istorp. Här fanns det vad jag kan utläsa 11 kvarnar inom 1.5km från 1700-talet fram till början 1900-talet då den sista kvarnen drevs med en vattenturbin. Men det sägs ha funnits fler enligt den äldre från gården Ekarebo. Han har gjort ett fint jobb med att själv dokumentera ner allt han vet till ett litet häfte om området i Ekareboån o omnejd.

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.