Jordkällaren

Jordkällaren har varit en livsviktig funktion i våra levnadsförhållande förr. Man samlade årets skörd i de mörka och svala hålorna under torpen eller i skogskanterna.
Idag kan man stöta på gamla jordkällare överallt i Marks Härad. Undantaget är i väldigt ogynnsamma marker långt bort från byar där mossorna och bergen finns. Det kan man tydligt se på gamla kartorna, där luckorna är stora och tydliga mellan torp o backstugor.

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.