Byggnadens historia

När husen förfaller i sådant skick så att man börjar se de vackra timmerväggarna. Ser man även byggnadens historia och vilka förändringar som det har genomgått. På det här huset kan man se att det har breddats och blivit en aning högre. Man har lagt det nya timret utanpå det gamla huset och detta skapar en tydlig gräns. Denna plats har historia så långt bak som till slutet 1700-talet enligt Husförhörslängderna. Tidigare kan jag inte finna på Riksarkivet men det har säkert bott folk här bra mycket längre. Det har funnits stora och många åkrar och en egen kvarn som man kan finna grunden till, intill kanalen som går bakom gården. Den är delvis stenlagd och går från sjön som ligger precis intill. Jag har svårt att finna någon riktigt detaljerad karta över gården men kvarnen är utmärkt på Generalkartan från 1870-talet och då låg även denna gård mer söderut. Ska man leka lite med tanken. Kan huset som stått mer söder om flyttats till dess nuvarande plats 20 år senare, och byggts ut på köpet?

När man får se de olika kartor som finns, samt husets historia börjar man få sig en bild hur det var.

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.