Gömd och glömd

När jag sitter och markerar ut alla mina gamla byggnader, såg o kvarnar från Häradskartan som togs fram i slutet 1890-talet. Stöter man ibland på gamla ting ute i skogarna.

Denna vackra backstuga står vackert i en lycka högt på en av många Häradets åsar. Helt orörd sedan 50-talet och hur skulle detta sett ut om plåttaket inte låg på? Det hade varit in rasat och helt borta.

Ibland är jag glad över lite modernare material finns, men helst hade jag sett backstugan brukas och värnas om.

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.