Dammen i Lundsboån

I skogarna runt Älekulla rinner Lundsboån igenom det vackra skogslandskapet kantat med våtmarker och gamla odlingsmarker. För att sluta sin resa ut i Sandsjön i Torestorp. Jag hittade den här stora dammen sommaren 2019. Då jag upptäckte på kartor att det funnits kvarn verksamhet långt tillbaka i tiden. I bara detta parti har det funnits två styck, en på vardera sida. Och det var innan dammen byggdes. Till höger i fotografiet ser vi lite mossiga stenar. Och detta är en del av den gamla spånhyveln som stod här. Spånhyveln började sakta försvinna och efter 70-talet försvann byggnaden. Dammen har förr agerat som en väg men någon gång brustit.
Det som jag tycker är lite fascinerande är inte själva dammen i sig. Utan det är vägen uppströms.

Ån är kantad längst åkerkanten med en fin stenlagd mur i 300-400 meter för att hålla vattnet borta.

Och längre upp finner man en sten inlagd i väggen med ett urgröpt hål i. Jag läste i Älekullas torpinventering att på närliggande gårds åker fanns det två styck ”offer” stenar med liknande hål i.
Detta är för spännande att hitta så detta blir ett sommarprojekt.

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.