Dörren till allas behov

En plats eller varför inte 4 platser? Är du lite obekväm att sitta och göra dina behov över en diskussion om hur det går med sättningen av potätera?
Oftast är utedass ensitsiga på de normala gårdar och torp här i Häradet. Men det har säkert förekommit flersitsiga för att behovet har funnits. Undanstoppade vid ladugårdens ände, gömd för allas åsyn och säkert några inneboende spindlar och andra kryp. Skulle vi klara av detta en längre tid med vår höga standard. Kanske sommarstugan eller det gamla torpet som man tillbringar lite tid vid på somrarna fungerar en viss tid. Men vill vi verkligen leva så egentligen en längre tid?
Nöden har ingen lag?

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.