Affären

Här ser vi en snickarbod stående ensamt vid åkerkanten. Det har dock inte alltid varit en snickarbod. Utan innan brukades denna som en affär. Den flyttades när den ersattes av en ny byggnad och då blev en snickarbod. Vem kunde tro det vid första ögonkastet?

Affärerna förr var mycket mindre men också många fler. Butikerna hade det mesta som behövdes av de närliggande gårdarna. Allt från mat till spik och andra viktiga redskap. De fanns i byarna men också mellan byarna. Idag har butikerna lagt ner en efter en sedan 30-50 år tillbaka då större finns i tätorterna.
Förr hade vi heller inte dessa bekväma transportsätt som bilar. Man gick överallt och på vintern åkte man ibland skidor eller spark. Vägar som idag var inte riktigt på tal om utan det var mindre vägar och stigar som brukades för det mesta. Och då behövdes alla dessa små affärer nära till hands.

Följ med på mina äventyr!
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
All content and photographs are © Copyright Nicklas Holmqvist All Rights Reserved.