Gamla bruksmarker

Förr försökte de få tillräckligt med yta för att kunna odla på, för att överleva. Våra förfäder slet dagarna i ända med att bereda åkrarna, men nu kan man bara se forna spår av detta slit. En del åkrar hålls öppna tack vare djur som håller de rena från sly, andra har det planterats på.

I mitt projekt Glömd Värld har jag besökt en hel del gamla boplatser ute i våra skogar. Och när jag jämför kartor från 60-talet mot dagens kan man se en stor skillnad på åkermark. Men det är bara en bråkdel av vad som en gång varit.

Här nedan finns några fotografier som jag säljer som fineart.

Du kan läsa mer om mitt projekt Glömd Värld här.

Vi har inga produkter att visa här just nu.