Ekåns hela flöde

Uppe på åsen mellan Veselången och Fävren o Grimmared rinner ån Ekån.
Den har sin början mitt på åsen ovanför Älgaslätt ur sjön Broksjö.
Sedan rinner den söder ut till Stora Eksjö där den tar sig österut igenom Blackekärr och Stora Gräsmossen. Ekån får ett tillflöde från Galtabosjön där det även funnits en kvarn på mitten av 1800-talet, men mer om den i delen om kvarnarna.

Ekån börjar nu sakta gå mot norr, igenom mossar och små dalar innan den rinner in i Lilla Eksjö.
Här har det även kommit ett tillskott av flöde från Gravsjön och Nedre Faremossen.
Innan vi kommer till alla fallen och där de flesta kvarnar funnits rinner Ekån igenom den långa Åremossen. Efter Åremossen börjar nu Ekån falla i höjd, ca 50m, och har sitt största fall mellan Kroppedammet, Smörlingshallen och Furuliden. Navrabobäcken är ett tillflöde från kullen i öster och här har det även funnits kvarn verksamheter. Ekån lugnar ner sig lagom till den rinner igenom Ekarebo och ut i Viskan.

Kartorna

Jag har hittat fem relevanta kartor i spannet 1778-1890-tal.

1778-1779 mättes en Geometrisk karta över Istorps socken Skog och Beteshagar: Länk


1793 mättes en Geometrisk karta över Älekärr, Töllebäck, Ekarebo byar samt Hallen och Ljungåsen: Länk


1852-1853 mättes en karta över inägor och utmarker till Istorps by med hemmanen:
Kärret Säteri, Kärret Bosgård, Ljungås, Hallen och Ekarebo Övregården, Ekarebo Lillegården och Frugården. Detta inför ett kommande Skifte. 
Länk


1870-talet har vi Generalkartan över Kungsbacka, inte lika detaljerad men ack så värdefull. Länk


1890-talet har vi Häradsekonomikartan över Kungsäter och Björkholmen.
Kungsäter: Länk

Björkholmen: Länk

Klicka på bilderna för att se mer information

Jag har gjort en egen karta som man kan spara ner till sin Google Maps.

På kartan har jag markerat ut alla kvarnar, dammar, broar och andra intressanta objekt jag hittat på karta men även på plats.

Länk till kartan Ekån och dess kvarnar

Kvarnarna i Ekåns vattenstystem

Så, ska vi ta lite om kvarnarna som det ändå har funnits några av i Ekån.
Med hjälp av kartorna kan jag urskilja 14st olika kvarnar som har funnits inom dess tidsspann.
Ju yngre kartan är desto färre kvarnar ser vi, och det är ju inte helt oväntat. I mindre flöden blev det mindre effektivt än de större och när elen kom in i våra liv byggdes större kvarnar som drevs med hjälp av vattenturbin och slutligen tog större kvarn verksamheter över helt.
Det har säkert funnits ännu äldre och mindre kvarnar, men nu har jag fokuserat på de som funnits enligt kartorna. Jag har även tagit med Navrabobäcken i dessa då den åker in i Ekån öster om Ekarebo.

Vi besöker först den kvarn som står än idag, Ekarebo kvarn, under Horreds Hembygdsföreningens förvaltning. Den kan ha brukats in på 40-talets under nödåren som var. Men efter det började den förfalla. Horreds Hembygdsförening tog då över den på 70-talet.

Det har funnits fyra styck likadana kvarnar som Ekarebo kvarn i Ekåns sista bit ner till Viskan.
En 100m uppströms och tre styck nedströms.
Det börjar med vad jag kallar tratten, som leder vattnet in till trä kanalen som till sist går in i kvarnen. Alla fyra kvarnarna har haft detta utförande. Tratten är faktiskt bredare på de andra kvarnruinerna, så Ekarebo kvarns är inte jättestor. Störst tratt har Töllebäcks och Älekärrs gemensamma kvarn på ca. 8 meter.

Klicka på bilderna för att se mer information

Om vi nu besöker den första kvarnen som egentligen inte ligger i Ekån, utan i en anslutande bäck.
Från Galtabosjön, utanför Grimmared har vi den första kvarngrunden. Den drevs av vattnet från Galtabosjön. Det finns ett grävt dike från sjön ner till kvarnen, sen slingrar sig bäcken ner till Ekån.
Men vi får inte missa det lilla kvadratiska dike som finns några meter nedan kvarnen. Vad detta kan ha varit är bra fråga, en ännu äldre kvarnruin, ålkista eller helt enkelt ett vadställe för tvätt?
Denna kvarn syns endast på Generalkartan, 1875.

Klicka på bilderna för att se mer information

Flyger vi ca 4km fågelvägen kommer vi till den norra delen av Åremossen. Här stöter vi på vår första kvarndamm, även kallad Hållsdammet eller Dämmet. Dammens bredd är ca 50-70m bred och har haft en dammlucka på östra sidan där Ekån rinner igenom. I den stora stenhällen som ligger över hålet har två långa skruvar igenom sig, som har varit fäst i en träbalk som hänger precis nedanför. Finns även ett hål nertill innan vattenytan. Måste ha funnits någon balk här innan också för att täppa igen hålet helt. Går vi till den västra sidan av dammen finns ett litet ”rum” i vallen. Rummet är lite över en meter brett och lika djupt. Det verkar inte som om att det har kommit igenom vatten här då det är stenlagt överallt. Så vet inte riktigt funktionen med detta rum.
Dammen står utskrivet på Skifte-kartan, 1852.

Klicka på bilderna för att se mer information

Efter Hållsdammet flyter vi med ca 150m nedströms och kommer till Kyrkespången.
Det är en bro som går över Ekån där den är relativt bred. Det finns en pelare i mitten och två riktigt långa stenhällar som ligger mellan brofästena.


Det finns en text skrivet om den på Fornsök. Källan är Allan i Stenbäck

”Vid transport av likkistor träffades två bärlag vid bron. De söder ifrån kommande lade kistan på bron och sköt den över till de åtta på norra sidan som tog över.
Den södra delen av bron är också mycket smal vilket gjorde bron farlig under vintertiden”

Länk till Fornsök, inventeringsbok

Klicka på bilderna för att se mer information

Bara några meter nerströms från Kyrkespången skall Navrabo kvarn legat. Men jag kan inte se någonting som tyder på detta. Man kan ju ana någonting men inget som känns säkert. Fick berättat att en del av kvarnstenen skall ha legat på marken jämte ån, men det hade avverkats här nyligen så såg inget. Kvarnen är utmärkt på Skifte-kartan, 1852.

Följer vi kröken av ån och halvvägs till vägen finns det uppstaplade stenar på vardera sida.
Vad detta kan ha varit är ett frågetecken, ingen väg på äldre kartor gick här.