Ekåns hela flöde

Uppe på åsen mellan Veselången och Fävren o Grimmared rinner ån Ekån.
Den har sin början mitt på åsen ovanför Älgaslätt ur sjön Broksjö.
Sedan rinner den söder ut till Stora Eksjö där den tar sig österut igenom Blackekärr och Stora Gräsmossen. Ekån får ett tillflöde från Galtabosjön där det även funnits en kvarn på mitten av 1800-talet, men mer om den i delen om kvarnarna.

Ekån börjar nu sakta gå mot norr, igenom mossar och små dalar innan den rinner in i Lilla Eksjö.
Här har det även kommit ett tillskott av flöde från Gravsjön och Nedre Faremossen.
Innan vi kommer till alla fallen och där de flesta kvarnar funnits rinner Ekån igenom den långa Åremossen. Efter Åremossen börjar nu Ekån falla i höjd, ca 50m, och har sitt största fall mellan Kroppedammet, Smörlingshallen och Furuliden. Navrabobäcken är ett tillflöde från kullen i öster och här har det även funnits kvarn verksamheter. Ekån lugnar ner sig lagom till den rinner igenom Ekarebo och ut i Viskan.

Kartorna

Jag har hittat fem relevanta kartor i spannet 1778-1890-tal.

1778-1779 mättes en Geometrisk karta över Istorps socken Skog och Beteshagar: Länk


1793 mättes en Geometrisk karta över Älekärr, Töllebäck, Ekarebo byar samt Hallen och Ljungåsen: Länk


1852-1853 mättes en karta över inägor och utmarker till Istorps by med hemmanen:
Kärret Säteri, Kärret Bosgård, Ljungås, Hallen och Ekarebo Övregården, Ekarebo Lillegården och Frugården. Detta inför ett kommande Skifte. 
Länk


1870-talet har vi Generalkartan över Kungsbacka, inte lika detaljerad men ack så värdefull. Länk


1890-talet har vi Häradsekonomikartan över Kungsäter och Björkholmen.
Kungsäter: Länk

Björkholmen: Länk

Klicka på bilderna för att se mer information

Jag har gjort en egen karta som man kan spara ner till sin Google Maps.

På kartan har jag markerat ut alla kvarnar, dammar, broar och andra intressanta objekt jag hittat på karta men även på plats.

Länk till kartan Ekån och dess kvarnar

Kvarnarna i Ekåns vattenstystem

Så, ska vi ta lite om kvarnarna som det ändå har funnits några av i Ekån.
Med hjälp av kartorna kan jag urskilja 14st olika kvarnar som har funnits inom dess tidsspann.
Ju yngre kartan är desto färre kvarnar ser vi, och det är ju inte helt oväntat. I mindre flöden blev det mindre effektivt än de större och när elen kom in i våra liv byggdes större kvarnar som drevs med hjälp av vattenturbin och slutligen tog större kvarn verksamheter över helt.
Det har säkert funnits ännu äldre och mindre kvarnar, men nu har jag fokuserat på de som funnits enligt kartorna. Jag har även tagit med Navrabobäcken i dessa då den åker in i Ekån öster om Ekarebo.

Vi besöker först den kvarn som står än idag, Ekarebo kvarn, under Horreds Hembygdsföreningens förvaltning. Den kan ha brukats in på 40-talets under nödåren som var. Men efter det började den förfalla. Horreds Hembygdsförening tog då över den på 70-talet.

Det har funnits fyra styck likadana kvarnar som Ekarebo kvarn i Ekåns sista bit ner till Viskan.
En 100m uppströms och tre styck nedströms.
Det börjar med vad jag kallar tratten, som leder vattnet in till trä kanalen som till sist går in i kvarnen. Alla fyra kvarnarna har haft detta utförande. Tratten är faktiskt bredare på de andra kvarnruinerna, så Ekarebo kvarns är inte jättestor. Störst tratt har Töllebäcks och Älekärrs gemensamma kvarn på ca. 8 meter.

Klicka på bilderna för att se mer information

Om vi nu besöker den första kvarnen som egentligen inte ligger i Ekån, utan i en anslutande bäck.
Från Galtabosjön, utanför Grimmared har vi den första kvarngrunden. Den drevs av vattnet från Galtabosjön. Det finns ett grävt dike från sjön ner till kvarnen, sen slingrar sig bäcken ner till Ekån.
Men vi får inte missa det lilla kvadratiska dike som finns några meter nedan kvarnen. Vad detta kan ha varit är bra fråga, en ännu äldre kvarnruin, ålkista eller helt enkelt ett vadställe för tvätt?
Denna kvarn syns endast på Generalkartan, 1875.

Klicka på bilderna för att se mer information

Flyger vi ca 4km fågelvägen kommer vi till den norra delen av Åremossen. Här stöter vi på vår första kvarndamm, även kallad Hållsdammet eller Dämmet. Dammens bredd är ca 50-70m bred och har haft en dammlucka på östra sidan där Ekån rinner igenom. I den stora stenhällen som ligger över hålet har två långa skruvar igenom sig, som har varit fäst i en träbalk som hänger precis nedanför. Finns även ett hål nertill innan vattenytan. Måste ha funnits någon balk här innan också för att täppa igen hålet helt. Går vi till den västra sidan av dammen finns ett litet ”rum” i vallen. Rummet är lite över en meter brett och lika djupt. Det verkar inte som om att det har kommit igenom vatten här då det är stenlagt överallt. Så vet inte riktigt funktionen med detta rum.
Dammen står utskrivet på Skifte-kartan, 1852.

Klicka på bilderna för att se mer information

Efter Hållsdammet flyter vi med ca 150m nedströms och kommer till Kyrkespången.
Det är en bro som går över Ekån där den är relativt bred. Det finns en pelare i mitten och två riktigt långa stenhällar som ligger mellan brofästena.


Det finns en text skrivet om den på Fornsök. Källan är Allan i Stenbäck

”Vid transport av likkistor träffades två bärlag vid bron. De söder ifrån kommande lade kistan på bron och sköt den över till de åtta på norra sidan som tog över.
Den södra delen av bron är också mycket smal vilket gjorde bron farlig under vintertiden”

Länk till Fornsök, inventeringsbok

Klicka på bilderna för att se mer information

Bara några meter nerströms från Kyrkespången skall Navrabo kvarn legat. Men jag kan inte se någonting som tyder på detta. Man kan ju ana någonting men inget som känns säkert. Fick berättat att en del av kvarnstenen skall ha legat på marken jämte ån, men det hade avverkats här nyligen så såg inget. Kvarnen är utmärkt på Skifte-kartan, 1852.

Följer vi kröken av ån och halvvägs till vägen finns det uppstaplade stenar på vardera sida.
Vad detta kan ha varit är ett frågetecken, ingen väg på äldre kartor gick här.

Klicka på bilderna för att se mer information

Snart är vi nere till början av fallen. Vi åker under vägen och halvvägs tills ån gör en skarp vänstersväng. Ser vi resterna av en dammvall på var sin sida ån. Följer vi blicken in till vänster skymtar vi en stenlagd tratt som lett vattnet till kvarnen längre ner. Detta var en aha-känsla, för jag trodde faktiskt inte jag skulle se något speciellt här. Men kvarnen hade samma utförande som de andra fyra kvarnarna nerströms. Denna kvarn hörde till Säteriet Kärret och är utmärkt på den tidiga Geometriska kartan och definitivt Skifte-kartan, 1852. Osäker om den är utmärkt på Generalkartan.

Klicka på bilderna för att se mer information

Vi tar ett skutt på ca 20-30m nedströms. Här stod Ekarabo Övregårdens kvarn fram till 1841. Sen hade den flyttats ner till nuvarande position vid vägen. Det man kan se, enligt min egen teori. Är att det har funnits en tratt här med, men att det inte syns så mycket av den då den flyttades. Det är en upphöjning i bäcken och några meter ner kan vi skymta kanske två sten staplar intill land där kvarnen vilat på.

Klicka på bilderna för att se mer information

Sen kommer vi till Ekarebo kvarn, men dessa bilder har vi redan sett.

Nu följer kvarnarna rätt tätt inpå. Det finns tre likadana kvarnfundament nerströms.

Den första är precis andra sidan vägen mot Ekarebo, nämligen Istorp Prästgårds kvarn. Här har de förstört tratten när vägen anlades. Man kan se precis nedanför Ekarebo kvarn, att stenarna som finns utanför kvarnens utflöde har lagts ner. Här har det egentligen funnits en skiljevägg som gått hela vägen till kvarnen. Precis vänster om vägen där hela väggen är borttagen tror jag en dammlucka har funnits. Det syns tydliga stenpelare där kvarnen stod på.
Denna kvarn finns med på den Geometriska- och Skifte-kartan, 1778-1852.

Klicka på bilderna för att se mer information

Nu kan vi gå längs Ekån och halvvägs till nästa kvarnruin har vi en byggnadsruin till vänster. Inbyggd i muren som går här, ser det även ut som om det har funnits en murstock in till vänster.
Denna byggnad finns med på Skifte-kartan, 1852, och vägen har gått bakom muren upp ifrån Ekarebo kvarn till vår nästa kvarn. Kan det ha varit en mjölnarbostad?

Klicka på bilderna för att se mer information

Nästa kvarn var delad mellan Töllebäck och Älekärr. Den stenlagda tratten är störst av de i området. Säkerligen 6-8m bred. Om vi jämför med Ekarebo som bara är 2-3m, är denna riktigt stor. Ena delen av väggen har längesen varit borta, antar dammluckan varit här. Själva kvarnruinen syns inte jättetydligt, utan man förstår vart den har varit i kontexten. Denna kvarn finns med på den Geometriska- och Skifte-kartan, 1778-1852.

Klicka på bilderna för att se mer information

Fortsätter vi 100-150m nerströms möter vi en gammal damm. Det ligger två stora, stenhällar över hålet som är ca 1,2m brett. Följer man dammvallen åt höger kommer vi till en gränsmur. Här leder det ett annat nu uttorkat vattenflöde som vi kommer till snart.

Klicka på bilderna för att se mer information

Åter vid damm hålet där Ekån forsar, kollar vi till vänster längst bergväggen. Här gick vattnet ner till den sista kvarnen som tillhörde Hallen. I den stenlagda tratten har det funnits ett grävling- eller rävgryt, hålen finns överallt inom tratten. Det har även röjts upp här omkring, så man ser ruinen väldigt tydligt. Tittar vi till vänster ser vi även den gamla hålvägen som har funnits sedan 1700-talet.


Det som gör denna kvarnruin lite speciell är att kvarnstenarna, husgrundsbalkarna och massa andra metallföremål finns kvar på platsen. Antagligen har denna kvarn använts rätt länge också. Annars borde väl träd balkarna varit borta? Står man på entré stenen och tittar bakom oss till höger, ligger det en övermossad kvarnsten på backen. Jag märkte inte den först men det är en kvarnsten. Så de måste flyttat en sten hit en gång i tiden innan kvarnen övergavs. Denna kvarn finns med på alla kartor, från den Geometriska kartan från slutet 1770-talet ända fram till Häradsekonomiska kartan från 1890-talet. Det gör denna kvarn en av de äldsta i Ekån?

Klicka på bilderna för att se mer information

Så, ska vi gå till den yngsta kvarnen i Ekån?

Vi går upp till dammen igen och följer dammvallen tills vi kommer till gränsmuren.
Här ser vi att det har funnits ett vattenflöde och gränsmuren sackar lite.
Följer vi den uttorkade fåran kommer vi upp till en mycket större kvarnruin.


Den gamla vägen har gått nedanför kvarnen och inte ovan som den gör idag. Det ser vi för att det går en ränna under vägen in ifrån ruinen, för utflödet, men även på Häradsekonomiska kartan från 1890-talet är kvarnen på höger sida vägen. Denna kvarn fick jag berättat ha varit en turbinkvarn men på grund av avund saboterades turbinen och ägaren hade inte råd med reparation, så det gick en tragisk väg. Man kan ana att man tagit sten från byggnadsgrunden. Och det stämmer, för att folk ifrån Horred har varit här och tagit sten till byggen och murar.

Klicka på bilderna för att se mer information

Följer vi vägen mot Furuliden några meter, tills vi ser en stenmur som går in i skogen till vänster. Längst den muren finns det en till ruin av en annan mindre byggnad, antagligen ett förråd av någon sort. Det finns inga spår av en murstock, som det gör i den andra ruinen uppe vid de andra kvarnarna.

Klicka på bilderna för att se mer information

Nu har vi sett alla ruiner i detta område. Ställer vi oss nu på vägen vid den större kvarnruinen och kollar uppåt berget, ser vi här att det har forsat mycket vatten i sina dagar. Stenarna är kala från mossa och liknar där vatten dragit fram i många år. Det har gått en trätrumma ända upp ifrån nästa anhalt.

Vi traskar upp för berget ca 100-150m och kommer fram till en rektangulär damm med tre väggar. Lite över 2m hög på sitt högsta ställe. Mitt i den närmsta väggen ser vi ett kvadratiskt hål med några låga stenpelare utanför. Likt de stenpelarna som håller uppe träkanalen vid Ekarebo kvarn. Här har trädtrumman gått hela vägen ner till kvarnen. Går vi till andra sidan dammen finns det ju självklart inte någon vägg. Utan de yttre väggarna är i lagom höjd med landskapet. Det finns en grävd kanal ända fram till Ekån, och här kan vi se rester av en dammlucka, men utan lucka, några stenar ligger i kanten.

Klicka på bilderna för att se mer information

Nu finns det sex kvarnar till egentligen, men längre ner. Det har funnits fem kvarnar i Navrabobäcken som kommer upp ifrån öster innan Ekarebo.
Dessa har hört till Ljungås två styck, Hallen två styck och till sist Lilla Kärr och Reto. Är inte alls säker på det sista namnet Reto, men ser ut så på kartan.

Till sist har vi haft en kvarn nere mellan Ekarebo gårdarna. Denna syns endast på 1792-kartan men har hört att det har varit en kombinerad såg och kvarn som varit i bruk längre.

Nu har vi slutet cirkeln till Ekån och alla kvarnar som jag vet om är uppräknade och delvis beskrivna.

 

Ibland så hittar jag saker som jag finner ett extra intresse för. Och Ekån blev ett sådant här projekt. Det blev två besök tätt så jag fick dokumentera med bilder nu när det har varit så mycket vatten i ån. När jag var här första gången i somras var det inte så mycket vatten. Att det är ett högt flöde ger ju också en annan känsla i bilderna, mer verkligt. Att det funnits en anledning till att man har byggt kvarnar här i hundratals år.

Jag har fått reda på att det finns en pärm om Ekån, där kvarnar etc. är beskrivna.
Ska även träffa sonen till mannen som gjorde detta jättejobb. Det så kul att få vara med att dokumentera detta och även hitta mer information om platserna. Normalt har jag inte tid till att researcha mer än vad nätet ger mig. Men Ekån och dess kvarnar bär på så mycket historia att jag inte kan låta bli.

Och till sist, självklart har tanken slagit mig att det har funnits fler kvarnar som inte är utmärkta. Men jag är endast en människa med ett för stort intresseområde.

Hoppas ni gillar mitt arbete och tack för att ni visar intresse!

Följ mig på min sociala medier